buttercups www.wysokie-litewskie.org
www.vysokoye.org
Copyright © 2017 wysokie-litewskie.org/vysokoye.org -- All Rights Reserved
Nothing on this site may be re-published without our permission.
  View the site in...

Table of Contents
           postage

Site Page Counts
Public: 561
Restricted: 63
spacer

Family Name Starting With: M

Page# Line# Street House # Family Name Given Name Age Occupation (Polish) Occupation (English) Notes
47 1398 Wyganowska 46 Majewska Amelja 38 przy mężu “with her husband”
47 1397 Wyganowska 46 Majewski Andrej 43 urz. Akcyz urz. Akcyz
14 413 Podrzeczna 30 Małamed Mindla 59 handlarka shopkeeper
39 1154 Kościelna [no entry] Malinowska Janina 29 przy mężu “with her husband”
39 1153 Kościelna [no entry] Malinowski Adam 39 policjant policjant
23 671 Szknolna 5 Mandelbaum Lejzor 26 handlarka shopkeeper
23 672 Szknolna 5 Mandelbaum Bejra 26 przy mężu “with her husband”
38 1127 Kościelna [no entry] Marchwińska Gecylja 48 przy mężu “with her husband”
38 1126 Kościelna [no entry] Marchwiński Józef 40 policjant policjant
39 1170 Kościelna [no entry] Marczewska Zofia 48 przy mężu “with her husband”
39 1172 Kościelna [no entry] Marczewska Marja 27 przy mężu “with her husband”
39 1169 Kościelna [no entry] Marczewski Lucjan 52 sędzia sędzia
39 1171 Kościelna [no entry] Marczewski Janusz 27 kancelista kancelista
21 628 Switycja 30 Maszewicka Rejza 21 nauczycielka teacher
50 [no entry] Pocztowa ???? Melamed Hersz 25 merchant merchant
49 [no entry] Pocztowa [no entry] Melamed Sora? 63 ???? ????
14 405 Podrzeczna 24 Mełamed Kopel 38 handlarka shopkeeper
14 406 Podrzeczna 26 Mełamed Tołba 35 przy mężu “with her husband”
20 588 Switycja 12 Mełamed Abram 52 kominiarz chimney-sweep
20 589 Switycja 12 Mełamed Szejna 50 przy mężu “with her husband”
6 167 Krótka 15 Meles Icko 65 handlarka shopkeeper
6 168 Krótka 15 Meles Mindla 60 przy mężu “with her husband”
6 169 Krótka 15 Meles Kejla 21 przy ojcu “with his/her father”
33 977 Pocztowa 33 Meles Fejga 26 przy rodz. “with his/her family”
11 309 Przeskol 22 Meles Fiszel 58 szmatnik rag-man
11 310 Przeskol 22 Meles Estera 55 szmatnik rag-man
11 311 Przeskol 22 Meles Lejba 24 przy mężu “with her husband”
11 315 Przeskol 24 Meles Abram 30 szmatnik rag-man
11 316 Przeskol 24 Meles Chone 25 przy mężu “with her husband”
11 317 Przeskol 24 Meles Abram 49 szmatnik rag-man
11 318 Przeskol 24 Meles Syma 40 przy mężu “with her husband”
11 319 Przeskol 24 Meles Symcha 23 przy rodz. “with his/her family”
46 1373 Wyganowska 39 Meles Kejla 55 handlarka shopkeeper
46 1374 Wyganowska 39 Meles Chaim 22 szmatnik rag-man
14 407 Podrzeczna 26 Mielnik Gdala 32 handlarka shopkeeper
14 408 Podrzeczna 26 Mielnik Chaja Minla 56 handlarka shopkeeper przy mężu?
46 1381 Wyganowska 41 Mikołajewska Marja 55 przy mężu “with her husband”
46 1382 Wyganowska 41 Mikołajewska Emilja 59 przy krewnych “with his/her relatives”
46 1380 Wyganowska 41 Mikołajewski Władysław 65 rzecźnik rzecźnik
42 1249 Wyganowska 11 Milecka Sora 70 przy krewnych “with his/her relatives”
17 492 Podrzeczna 59 Miler Szprynce 30 handlarka shopkeeper
17 493 Podrzeczna 59 Miler Małka 60 przy dzleciach przy dzleciach
4 101 Cerkiewna 25 Milgram Izaak 25 smatnik rag-man
4 102 Cerkiewna 25 Milgram Baszka 25 przy mężu “with her husband”
21 621 Switycja 28 Milgram Mostko 50 szmatnik rag-man
21 622 Switycja 28 Milgram Chaja Sura 35 przy mężu “with her husband”
21 623 Switycja 28 Milgram Małka 21 przy rodz. “with his/her family”
47 1420 Wyganowska 57 Miłgram Freida 63 handlarka shopkeeper
48 1421 Wyganowska 57 Miłgram Zawel 24 szmatnik rag-man
16 451 Podrzeczna 44 Miłkowsa Teofila 35 przy mężu “with her husband”
15 450 Podrzeczna 44 Miłkowsi Stanisław 40 handlarka shopkeeper
3 72 Cerkiewna 14 Milner Wolf Josel 62 cieśla carpenter
3 73 Cerkiewna 14 Milner Enia 62 przy mężu “with her husband”
3 74 Cerkiewna 14 Milner Chaim Welwel 26 cieśla carpenter
3 75 Cerkiewna 14 Milner Rejzla 25 przy mężu “with her husband”
8 226 Krecia 23 Milner Chasza 45 przy mężu “with her husband”
26 764 Szknolna 25 Milner Całka 23 rolnik farmer
26 765 Szknolna 25 Milner Feiga Rochla 32 przy mężu “with her husband”
46 1387 Wyganowska 44 Minc Mejer 60 handlarka shopkeeper
46 1388 Wyganowska 44 Minc Sorka 53 przy mężu “with her husband”
46 1389 Wyganowska 44 Minc Josel 55 furman carter
46 1390 Wyganowska 44 Minc Zelda 44 przy mężu “with her husband”
47 1391 Wyganowska 45 Minc Szaja 22 kowal blacksmith
45 1358 Wyganowska 35 Minewicka Złata 43 przy mężu “with her husband”
45 1357 Wyganowska 35 Minewicki Judel 53 handlarka shopkeeper
30 905 Pocztowa 7 Miniewicka Ajzik 31 szewc shoemaker
30 906 Pocztowa 7 Miniewicka Szejna 26 przy mężu “with her husband”
1 23 Bródna 9 Miniewicki Michael 32 szewc shoemaker
1 24 Bródna 9 Miniewicki Sora 34 przy mężu “with her husband”
3 86 Cerkiewna 17 Miniewicki Kiwa 64 szkolnik shammes
3 87 Cerkiewna 17 Miniewicki Pesza 52 przy mężu “with her husband”
3 88 Cerkiewna 17 Miniewicki Srul 22 krawiec tailor
3 89 Cerkiewna 17 Miniewicki Genia 23 panna panna
43 1275 Wyganowska 15 Miniowicka Feiga 23 przy mężu “with her husband”
21 604 Switycja 20 Minowicka Ester 30 handlarka shopkeeper
43 1274 Wyganowska 15 Minowicki Całka 28 handlarka shopkeeper
32 941 Pocztowa 14 Mironiuk Władysław 30 rolnik farmer
32 942 Pocztowa 14 Mironiuk Zofja 28 przy mężu “with her husband”
13 361 Podrzeczna 10 Moniuszko Stanisław 50 aptekarz pharmacist
13 362 Podrzeczna 10 Moniuszko Maria 30 przy mężu “with her husband”
25 730 Szknolna 17 Montag Nochim 55 szewc shoemaker
25 731 Szknolna 17 Montag Bluma 50 przy mężu “with her husband”
25 732 Szknolna 17 Montag Mojsze 22 szewc shoemaker
25 733 Szknolna 17 Montag Necha 23 przy mężu “with her husband”
3 90 Cerkiewna 19 Morocznik Kełman 30 furman carter
4 91 Cerkiewna 19 Morocznik Meniucha 35 przy mężu “with her husband”
25 723 Szknolna 16 Morocznik Zełman 38 handlarka shopkeeper
25 724 Szknolna 16 Morocznik Chasza 30 przy mężu “with her husband”
26 752 Szknolna 22 Morocznik Moszko 33 handlarka shopkeeper
26 753 Szknolna 22 Morocznik Feiga 25 przy mężu “with her husband”
46 1375 Wyganowska 39 Morocznik Icko 39 szmatnik rag-man
46 1376 Wyganowska 39 Morocznik Chaja 25 przy mężu “with her husband”
46 1377 Wyganowska 39 Morocznik Lejba 24 szmatnik rag-man
46 1378 Wyganowska 39 Morocznik Leja 55 gospodyni gospodyni
46 1379 Wyganowska 39 Morocznik Feiga 21 przy mężu “with her husband”
11 312 Przeskol 23 Mostowski Berko 36 stelmach cart/wheel maker
11 313 Przeskol 23 Mostowski Małka 38 przy mężu “with her husband”
4 111 Cerkiewna 26 Muler Ester 36 wdowa widow
33 997 Pocztowa 45 Muler Szepsel 54 szmatnik rag-man
33 998 Pocztowa 45 Muler Chaja 48 przy mężu “with her husband”
33 999 Pocztowa 45 Muler Kałman 29 szmatnik rag-man
33 1000 Pocztowa 45 Muler Benjamin 22 szmatnik rag-man
34 1001 Pocztowa 45 Muler Szymon 21 szmatnik rag-man
11 325 Przeskol 27a Muler Modie 38 handlarka shopkeeper
11 326 Przeskol 27a Muler Matja 33 handlarka shopkeeper
28 843 Wspólna 15 Muler Srul Chaim 45 handlarka shopkeeper
28 844 Wspólna 15 Muler Gołda 42 przy mężu “with her husband”
43 1281 Wyganowska 18 Muler Gdal 42 szewc shoemaker
43 1282 Wyganowska 18 Muler Gitla 40 przy mężu “with her husband”
1 11 Bródna 4 Muleż Benjamin 47 handlarz peddler
1 12 Bródna 4 Muleż Szejna 45 przy mężu “with her husband”
1 13 Bródna 4 Muleż Szymon 22 handlarz peddler
38 1139 Kościelna [no entry] Muszyńska Regina 49 przy mężu “with her husband”
38 1138 Kościelna [no entry] Muszyński Leon 48 stolarz carpenter
38 1140 Kościelna [no entry] Muszyński Feliks 21 stolarz carpenter
44 1324 Wyganowska 29 Muterperl Nojaeh 38 handlarka shopkeeper
44 1325 Wyganowska 29 Muterperl Rywka 32 przy mężu “with her husband”
Home
Access
About/Contact
Using Int'l
Template Last Updated: 06-Aug-2017