buttercups www.wysokie-litewskie.org
www.vysokoye.org
Copyright © 2017 wysokie-litewskie.org/vysokoye.org -- All Rights Reserved
Nothing on this site may be re-published without our permission.
  View the site in...

Table of Contents
           postage

Site Page Counts
Public: 561
Restricted: 63
spacer

Family Name Starting With: S

Page# Line# Street House # Family Name Given Name Age Occupation (Polish) Occupation (English) Notes
46 1383 Wyganowska 41 Sacharczuk Konstanty 38 handlarka shopkeeper
46 1384 Wyganowska 41 Sacharczuk Praskowa 35 przy mężu “with her husband”
18 531 Rynkowa 8 Sadolska Doba 55 handlarka shopkeeper
18 532 Rynkowa 8 Sadolska Hersz 21 handlarka shopkeeper
21 615 Switycja 22 Sadolska Chawa 36 przy mężu “with her husband”
21 617 Switycja 22 Sadolska Itka 28 pm pm
21 614 Switycja 22 Sadolski Ela 38 handlarka shopkeeper
21 616 Switycja 22 Sadolski Josel 35 handlarka shopkeeper
38 1150 Kościelna [no entry] Sadowska Honorata 37 gospodyni gospodyni
38 1136 Kościelna [no entry] Samoraj Józef 55 rymarz saddler
38 1137 Kościelna [no entry] Samoraj Teofila 55 przy mężu “with her husband”
18 519 Rynkowa 6 Saper Icko Lejzor 46 handlarka shopkeeper
18 520 Rynkowa 6 Saper Gołda 41 przy mężu “with her husband”
31 940 Pocztowa 14 Sawicka Janina 32 przy ojcu “with his/her father”
8 218 Krecia 19 Semachowicz Hersz 40 furman carter
8 219 Krecia 19 Semachowicz Rochla 30 przy mężu “with her husband”
45 1348 Wyganowska 33 Sidelnik Ela 60 kowal blacksmith
45 1349 Wyganowska 33 Sidelnik Pesza 59 przy mężu “with her husband”
45 1350 Wyganowska 33 Sidelnik Mordko 27 słusarz słusarz
46 1361 Wyganowska 35 Sidelnik Gdal 33 słusarz słusarz
46 1362 Wyganowska 35 Sidelnik Szejna 30 przy mężu “with her husband”
16 453 Podrzeczna 44 Sidoruk Szymon 65 dzieciach childcare
16 480 Podrzeczna 53 Sinaj Srul 65 handlarka shopkeeper
17 481 Podrzeczna 53 Sinaj Freida 33 przy mężu “with her husband”
38 1141 Kościelna [no entry] Sirenko Ignacy 39 agronom agronomist
38 1142 Kościelna [no entry] Sirenko Aleksandra 24 przy mężu “with her husband”
38 1143 Kościelna [no entry] Sirenko Daria 66 rolnik farmer
33 986 Pocztowa 39 Sirota Nisel 29 ślusarz locksmith
33 987 Pocztowa 39 Sirota Fejga-Leja 29 przy mężu “with her husband”
33 988 Pocztowa 39 Sirota Minia 65 przy dziec przy dziec
16 456 Podrzeczna 45 Siwenburg Mordko 48 heder heder
16 457 Podrzeczna 45 Siwenburg Gitla 47 przy mężu “with her husband”
2 46 Cerkiewna 10 Sklar Benjamin 50 handlarz peddler
2 47 Cerkiewna 10 Sklar Feiga 48 przy mężu “with her husband”
2 48 Cerkiewna 10 Sklar Sora 70 przy mężu “with her husband”
2 49 Cerkiewna 10 Sklar Marjem 23 panna panna
2 50 Cerkiewna 10 Sklar Rachel 21 panna panna
3 80 Cerkiewna 16 Sklar Chana 60 handlarz peddler
3 81 Cerkiewna 16 Sklar Chona 54 przy mężu “with her husband”
3 82 Cerkiewna 16 Sklar Jankiel 29 handlarz peddler
3 83 Cerkiewna 16 Sklar Sora 26 przy mężu “with her husband”
10 289 Przeskol 14 Sluchowski Abram 38 gonciarz gonciarz
10 290 Przeskol 14 Sluchowski Chana 30 przy mężu “with her husband”
49 [no entry] Pocztowa 57 Sobieski Jan 25 official official
24 709 Szknolna 13 Soboł Moszko 48 handlarka shopkeeper
24 710 Szknolna 13 Soboł Ełka 46 handlarka shopkeeper
14 414 Podrzeczna 30 Solnica Grynia 70 handlarka shopkeeper
17 505 Rynkowa 2 Solnicka Basza 54 handlarka shopkeeper
17 506 Rynkowa 2 Solnicka Małka 23 przy mężu “with her husband”
17 507 Rynkowa 2 Solnicka Szprynca 22 przy mężu “with her husband”
17 508 Rynkowa 2 Solnicki Moszek 21 handlarka shopkeeper
48 1424 Pocztowa 4 Staruskiewicz Wincenty 32 urzednik urzednik
27 808 Wspólna 9 Stawska Alta 65 przy mężu “with her husband”
27 807 Wspólna 9 Stawski Szewach 66 handlarka shopkeeper
2 39 Cerkiewna 4 Stolar Abram 60 alusarz alusarz
2 40 Cerkiewna 4 Stolar Rywa 40 przy mężu “with her husband”
5 123 Cerkiewna 36 Stolar Rachmiel 36 ślusarz locksmith
5 124 Cerkiewna 36 Stolar Chana 36 przy mężu “with her husband”
36 1086 Pocztowa 88 Sucholicka Tojba 70 wdowa widow
36 1088 Pocztowa 88 Sucholicka Enia 26 przy mężu “with her husband”
41 1214 Wyganowska 4 Sucholicka Sorka 40 przy mężu “with her husband”
41 1215 Wyganowska 4 Sucholicka Roza 22 przy rodz. “with his/her family”
41 1216 Wyganowska 4 Sucholicka Lejaba 29 handlarka shopkeeper
36 1087 Pocztowa 88 Sucholicki Szolem 31 handlarka shopkeeper
41 1213 Wyganowska 4 Sucholicki Icko 69 handlarka shopkeeper
41 1217 Wyganowska 4 Sucholicki Szepsel 23 handlarka shopkeeper
44 1319 Wyganowska 25 Sulżyk Olga 23 służąca służąca
31 918 Pocztowa 10 Swierczewski Zenobjusz 60 komornik komornik
33 982 Pocztowa 38 Szacka Necka 53 wdowa widow
42 1254 Wyganowska 12 Szacka Szejna Leja 68 przy rodz. “with his/her family”
33 983 Pocztowa 38 Szacki Jankiel 21 czapnik cap-maker
27 794 Wspólna 3 Szafrański Moszko 42 handlarka shopkeeper
27 795 Wspólna 3 Szafrański Sura 37 przy mężu “with her husband” Szafrańska?
31 932 Pocztowa 13 Szejnbaum Judel 46 handlarka shopkeeper
31 933 Pocztowa 13 Szejnbaum Chawa 42 przy mężu “with her husband”
31 934 Pocztowa 13 Szejnbaum Zelig 38 handlarka shopkeeper
31 935 Pocztowa 13 Szejnbaum Pesza 32 przy mężu “with her husband”
6 154 Krótka 9 Szlein Szyfra 50 handlarka shopkeeper
34 1012 Pocztowa 54 Szmojsz Michla 70 przy krew. przy krew.
36 1085 Pocztowa 86 Szmojsz Ela 68 bez zajęcia “at loose ends”; not working
5 141 Krótka 4 Szmukler Lejb 65 farbiarz farbiarz
5 142 Krótka 4 Szmukler Chaja 60 przy mężu “with her husband”
12 333 Podrzeczna 2 Szmukler Gdal 26 szklarz szklarz
12 334 Podrzeczna 2 Szmukler Szewjga 23 przy mężu “with her husband”
24 705 Szknolna 10 Szmukler Izaak 33 handlarka shopkeeper
24 706 Szknolna 10 Szmukler Gitla 30 przy mężu “with her husband”
25 744 Szknolna 18 Szmukler Abram 47 handlarka shopkeeper
25 745 Szknolna 18 Szmukler Leja 42 przy mężu “with her husband”
41 1223 Wyganowska 6 Szmukler Nochim Ber 29 szkarz szkarz
41 1224 Wyganowska 6 Szmukler chana 25 przy mężu “with her husband”
41 1230 Wyganowska 7 Szmul Boruch 41 handlarka shopkeeper Szmule?
41 1231 Wyganowska 7 Szmule Rochla 36 przy mężu “with her husband” Szmul?
29 854 Wspólna 20 Sznejder Ajzik 59 stróż stróż
29 855 Wspólna 20 Sznejder Gitla Enia 59 przy mężu “with her husband”
29 856 Wspólna 20 Sznejder Jankiel 32 rzeźnik butcher
29 857 Wspólna 20 Sznejder Beiła 27 przy mężu “with her husband”
29 858 Wspólna 20 Sznejder Dawid 33 rzeźnik butcher
29 859 Wspólna 20 Sznejder Rachel 30 przy mężu “with her husband”
29 863 Wspólna 22 Sznejder Mendel 60 handlarka shopkeeper
29 864 Wspólna 22 Sznejder Małka 60 przy mężu “with her husband”
29 865 Wspólna 22 Sznejder Aron 38 rzeźnik butcher
29 866 Wspólna 22 Sznejder Sura 30 przy mężu “with her husband”
29 867 Wspólna 22 Sznejder Feiwel 30 rzeźnik butcher
29 868 Wspólna 22 Sznejder Rejzla 27 przy mężu “with her husband”
29 869 Wspólna 22 Sznejder Chil Ber 80 przy rodz. “with his/her family”
38 1128 Kościelna [no entry] Szostak Walerjan 38 rzecźnik rzecźnik
38 1129 Kościelna [no entry] Szostak Marja 82 przy mężu “with her husband”
38 1130 Kościelna [no entry] Szostak Joahim 82 rolnik farmer
38 1131 Kościelna [no entry] Szostak Eustachjusz 30 felczer physician's assistent; medic
38 1132 Kościelna [no entry] Szostak Helena 23 przy mężu “with her husband”
38 1133 Kościelna [no entry] Szostak Felicja 40 gospodyni gospodyni
3 69 Cerkiewna 13 Szteinberg Ela 40 stolarz carpenter
3 70 Cerkiewna 13 Szteinberg Rochla 38 przy mężu “with her husband”
3 71 Cerkiewna 13 Szteinberg Hersh Lejb 70 przy synie “with his/her son”
11 324 Przeskol 27 Szteinberg Dina 53 krawcowa seamstress
20 595 Switycja 18 Szteinberg Abram 52 ślusarz locksmith
20 596 Switycja 19 Szteinberg Małka 50 przy mężu “with her husband”
41 1229 Wyganowska 7 Szteinberg Julj 50 przy krewnych “with his/her relatives”
14 403 Podrzeczna 24 Szteinman Ena 50 handlarka shopkeeper
14 404 Podrzeczna 24 Szteinman Szmul 30 krawiec tailor
26 766 Szknolna 25 Szteinman Lejzor 38 stolarz carpenter
26 767 Szknolna 25 Szteinman Necha 38 przy mężu “with her husband”
37 1097 Pocztowa 92 Sztejnberg Meniucha 56 wdowa widow
40 1192 Wyganowska 2 Sztylberg Rafał 32 handlarka shopkeeper
40 1193 Wyganowska 2 Sztylberg Dwosza 30 przy mężu “with her husband”
30 883 Pocztowa 2 Sztylko Wiktoria 40 przy mężu “with her husband” Sżtylko?
30 882 Pocztowa 2 Sztylko Stanisław 50 stolarz carpenter Sżtylko?
2 60 Cerkiewna 13 Szuchniewcz Stanisław 25 nauczyciel nauczyciel
3 61 Cerkiewna 13 Szuchniewcz Janina 29 przy mężu “with her husband”
30 881 Pocztowa 2 Szulc Felicja 60 przy mężu “with her husband”
29 880 Żydowska Synagoga 1 Szulc Witold 74 rolnik farmer
49 [no entry] Switycja [no entry] Szus???? Icko 24 handlarka shopkeeper
26 777 Szknolna 29 Szwecher Frejda 57 przy snie przy snie
13 378 Podrzeczna 15 Szwornik Byszko 26 szwec szwec
13 379 Podrzeczna 15 Szwornik Dwejra 34 przy mężu “with her husband”
6 171 Krótka 12 Szymanowicz Szołem 58 rolnik farmer
6 172 Krótka 12 Szymanowicz Pesza 52 przy mężu “with her husband”
6 173 Krótka 12 Szymanowicz Roza 21 przy rodz. “with his/her family”
39 1156 Kościelna [no entry] Szyszkowska Kaliksta 44 przy mężu “with her husband”
39 1155 Kościelna [no entry] Szyszkowski Władysław 52 rymarz saddler
Home
Access
About/Contact
Using Int'l
Template Last Updated: 06-Aug-2017